III Internacionalni simpozij

III Internacionalni simpozij

Ciklus Internacionalnih seminara na temu:

“Planinarstvo u funkciji razvoja turizma”

“Planine Bosne i Hercegovine u funkciji razvoja turizma i iskustva zemalja regije

III Internacionalni Simpozij na temu:

jugoistočne Europe”

24-26. oktobar 2014. godine

Garden city Konjic

Bosna i Hercegovina

PROGRAM III INTERNACIONALNOG SIMPOZIJA

1. Agencija za avanturistički turizam Scorpio – iskustva i perspektive
Predavač: Edin Durmo, direktor Agencije Scorpio

2. Olimpijska planina Trebević u funkciji razvoja turizma
Predavač: dipl.ing. Mladen Rudež, pomoćnik ministrice FMOiT

3. The role of BMU in mountaineering tourism development
Predavač: Jovica dr. Ugrinovski, predsjednik BMU

4. Nacionalni park Triglav u funkciji razvoja turizma u Republici Sloveniji
Predavač: Miro Eržen, Planinarski savez Slovenije

5. Iskustvo planinskog turizma i očuvanja okoliša
Predavač: mr.sci. Osman Delić, direktor JU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

6. Biodiverzitet Dinarida kao turistički potencijal
Predavač: mr. bio. Emina Šunje, predsjednica Bosansko- hercegovačkog herpatološkog udruženja ATRA

7. Planinarsko taborovanje
Predavač: prof. dr. Elvir Kazazović, PD “FASTO”

8. Hiking attractions in Bulgaria
Predavač: Georgi Karpchev, predsjednik Bugarske turističke unije

9. Planinarska infrastruktura u funkciji razvoja turizma sjeveroistočne Bosne
Predavač: Muhamed dr. Novalić, PSD “Gradina”

10. Atraktivnost planina Bosanske krajine i nacionalni park Una
Predavač: Ermin Lipović, KES “Limit”

11. Evropski putevi E-3 i E-7 u Republici Srbiji
Predavač: Boris Mičić, predsjednik Planinarskog saveza Srbije

12. Planinarska transverzala “Put Srebreničke povelje”
Predavač: Sabid Zekan, PD Konjuh Tuzla

13. Practise and experience for the development of tourism on Mt Olympus – Greece
Predavač: Dimitris Georgoulis, predsjednik Planinarskog saveza Grčke

14. Hrvatske planine u funkciji razvoja turizma u Republici Hrvatskoj
Predavač: Darko Berljak, generalni sekretar Hrvatskog Planinarskog saveza

15. Planinski turizam u Crnoj Gori
Predavač: Sanja Todorović, planinarski savez Crne Gore

16. Albanija – nova planinarsko turistička destinacija
Predavač: Jani Ziso, predsjednik Planinarskog saveza Albanije

17. Atraktivnosti planina u Republici Turskoj u funkciji turizma sa aspekta planine Ararat (Agri Dagi)
Predavač: Alaattin Karaca, predsjednik Planinarskog saveza Turske

18. Atraktivnost i sigurnost planina u BiH
Predavač: Adnan Pođo, načelnik GSS Sarajevo

19. Korištenje prirodnih atrakcija planine Tajan za razvoj turizma kroz projekat T.A.J.A.N
Predavač: Admir Bajraktarević, načelnik GSS Zavidovići

POKROVITELJ

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

PARTNERI

– Turistička zajednica Hercegovačko neretvanskog kantona

– Općina Konjic

– JU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

AGENDA ODRŽAVANJA SIMPOZIJA

Subota 25.10.2014.

1. Ministrica/predstavnik Ministartsva okoliša i turizma F BiH

3. Jovica dr. Ugrinovski, predsjednik BMU

4. Zehrudin Isaković, predsjednik PS BiH

10:00 Otvaranje Simpozija uz obraćanje:

2. Načelnik/predstavnik Općine Konjic

10:30 – 13:00 Program Simpozija

13:00 – 14:00 Ručak

14:00 -16:00 Nastavak Simpozija

16:00 – 16:30 Pauza za kafu

16:30 – 17:30 Nastavak Simpozija

Preuzmite program Simpozija u Word formatu.