“Da nam planine i rijeke ostanu čiste”

“Da nam planine i rijeke ostanu čiste”

Dana 15.12.2015. god. članovi udruženja Eko-Sport, prikupljenu plastiku kod kuća i na terenu , donije li su u reciklažno dvorište . Suradnici akcije JKP “RAD” Ključ, pomogli su dostaviti naš kontejner od 5m3 pun plastike koju smo prikupili te smo sve presali. Na ovaj način s malo truda i organizacije, veliki broj flaša nije završio u Sani ili nekoj drugoj lokaciji već ide za reciklažu. Zahvaljujemo se vrijednim Ekologistima.

 

Eko-sport Ključ