100 godina Knafelčeve markacije

100 godina Knafelčeve markacije

U 2022. godini obilježavamo 100 godina od uspostavljanja i uvođenja u praksu Knafelčeve markacije koja daje sigurnost planinarima i usmjerava ih po našim planinama kako bi sa manje briga dostigli zacrtani cilj.
Prema pravilniku o označavanju planinarskih staza Planinarskog saveza FBiH planinarske staze se označavaju Knafelčevom markacijom. Svi planinari i većina ljubitelja prirode upoznati su sa planinarskom markacijom (Knafelčevom markacijom).
Za izum ovih korisnih oznaka za planinarske staze priznanje dajemo slovenskom planinaru, nastavniku i kartografu Alojzu Knafelcu, koji je još 1922. godine osmislio i u praksu uveo ovaj znak. Legenda među planinarima kaže da mu je za inspiraciju poslužio leptir Apolon (Parnassius apollo) koja je inače zaštićena i ugrožena vrsta u Europi. U Bosni i Hercegovini nemamo jasnih podataka o brojnosti i svim staništima ovoga leptira, mada se najčešće pominju planine Grmeč i Klekovača.


Parnassius apollo