Planinarska akcija: Bivak na Treskavici

PD Visočica, Sarajevo, vas poziva da se dana 30.09. i 01.10.2023. godine (subota i nedelja) pridružite u planinarskoj akciji iznošenja materijala za gradnju bivka na planini Treskavica. Za učesnike akcije je osiguran prevoz iz Sarajeva do mjesta gdje će biti dovezen materijal i poželjno je da nam se priključi što veći broj planinara.

Cilj akcije je da se prenese materijal u dužini od oko 2 kilometra od mjesta gdje će biti dovezen pa do pozicije predviđene za budući bivak, na platou između Hercegovačkih vrata i vrha Đevigrad na planini Treskavici.

NAPOMENA : U slučaju da ne budemo u mugućnosti da akciju odradimo 30.9.2023. ista će se nastaviti i 01.10.2023. godine.

Polazak je 30.9. i 01.10.2023. godine u 06:00 sati sa parking prostoru ispred Zemaljskog muzeja kao i na ostalim usputnim stanicama uz najavu.

PRIJAVA: Emin Gibović, 061/500-401

Članovi PD Visočica u suradnji sa prijateljima društva su već organizovali dvije akcije u sklopu kojih je pripremljena lokacija za budući bivak.


Povezana društva: