Novosti

Novosti

Završen tečaj za vodiče „B“ kategorije

20 Mart u sekciji Izvještaj, vodiči  

Proteklog vikenda na Visočici je završen tečaj za vodiče ¨B¨ kategorije u organizaciji Planinarskog saveza FBiH. Na tečaju su učestvovali vodiči iz Sarajeva, Travnika, Tuzle, Mostara, Zenice, Bihaća, Bosanskog Petrovca, a tečaj je uspješno završilo 11 polaznika. Završnog vikenda polaznicima su prezentirane preostale teme po nastavnom planu za “B” kategoriju, kao što su opasnosti u planini u zimskim uslovima, lavine, orijentacija, meteorologija i drugo.

Završnica tečaja za “B” kategoriju bio je zimski uspon na Vito. Grupu je predvodio Džemal Ćesir, dugogodišnji vodič “A” kategorije i kandidat za instruktora GSS. Njemu je ovo vođenje bio praktični ispit, nakon kojeg je teorijski dio položio pred ispitnom komisijom i time stekao zvanje planinarskog vodiča “B” kategorije.

Nakon završenog tečaja Mirza Ažderović je pred instruktorima i polaznicima tečaja prezentirao seminarski rad na temu „Planinarstvo, kultura i sociološki utjecaj“ čime je zvanično položio teorijski ispit za instruktora vodiča “A” kategorije.

Promocija novog instruktora i dodjela diploma za vodiče će se održati na Zboru vodiča PS FBiH narednog mjeseca.