Novosti

Novosti

Završen tečaj za vodiče A standarda na području Bosanske Krajine

06 Novembar u sekciji Izvještaj, Novosti, vodiči  

Završni vikend tečaja za vodiče A standarda na području Bosanske Krajine održan je u Bosanskoj Krupi. U proteklih mjesec dana instruktorski tim je polaznicima prenosio pravila i tehnike organizovanja i vođenja planinarskih tura u ljetnim uslovima. Nakon uspješnog polaganja testa polaznici su završili tečaj i postali pripravnici A standarda. Diplome i licence je uručio predsjednik Planinarskog saveza BiH Zehrudin Isaković. Tečaj su završili sljedeći kandidati:

1.Nijaz Kovačević               K.E.S. „Limit“ Bihać
2.Enes Mesić                       P.D. „Grmeč“ Bosanska Krupa
3.Enes Beganović               P.D. „Krajina“ Cazin
4.Meliha Swanda               P.E.D. „Kanjon“ Sanski Most
5.Markelić Dragan             P.D. „Konjuh“ Tuzla
6.Kenan Saračević             P.D. „Grmeč“ B.Krupa
7.Samir Kišmetović           K.E.S. „Limit“ Bihać
8.Samir Šadić                     S.P.D. „Mulež“ Sanski Most
9.Amir Korlat                      P.E.D. „Kanjon“ Sanski Most
10.Fahrudin Bošković       S.P.D. „Mulež“ Sanski Most
11.Amir Hadžalić                P.D. „Krajina“ Cazin
12.Šemsudin Šahbazović   P.D. „Horizont“ Bihać
13.Nina Halilbašić              P.D. „Horizont“ Bihać
14.Aida Alagić                     P.D. „Horizont“ Bihać
15.Adnan Kecanović          P.D. „Horizont“ Bihać
16.Šefik Sadiković             K.E.S. „Limit“ Bihać
17.Sead Kurbegović           K.E.S. „Crni vrh“ B.Petrovac
18.Fikret Muratović          K.E.S. „Crni vrh“ B.Petrovac
19.Muhamed Mević          K.E.S. „Crni vrh“ B.Petrovac
20.Ibro Ajanović                P.S.D. „Zlatni ljiljan“ Sarajevo