Novosti

Novosti
vodici istaknuta

Tečaj za vodiče B kategorije – zimske ture

14 Januar u sekciji Poziv, vodiči  

Komisija za vodiče PS FBIH organizuje tečaj za vodiče B kategorije – zimske ture. Vođa tečaja je Željko Knez instruktor vodiča i alpinizma. Tečaj će se provesti na planinama u BiH u tri vikenda 26. i 27. januara, 2. i .3. februara i 9. i 10. februara 2019. godine. Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost, dužni su popuniti Prijavu na osnovu koje će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje B kategorije. Aplikacija mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva. Aplikacije se zaprimaju do 25. 1. 2019. godine nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

 Osnovni uslovi za prijavu na tečaj za vodiče B kategorije su:

  • – Navršenih 18 godina,
  • – Završena srednja škola,
  • – Članstvo u društvu ili klubu koji je član PS FBiH,
  • – 3 (tri) godine aktivnog djelovanja u planinarenju (kopirana čl.iskaznica P.D. sa ovjerenim godinama članstva),
  • – Dobro zdravstveno stanje,
  • – Sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura za B kategoriju – zimsko vođenje.

 

Posebni uslovi za prijavu na tečaj za vodiče B kategorije su:

  • – Važeća A kategorija (obavezno navesti broj značke u prijavi)

 

Aplikacija se podnosi na email: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com

 Cijena tečaja za B kategoriju iznosi 150,00KM.

U cijenu je uračunata teorijska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen tečaj za one koji polože završni ispit.

 Napomena: Troškove prevoza, noćenja i ishrane na domovima kandidati snose sami.

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:
Račun: 1401021130005461– Sberbank BH d.d. Sarajevo
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za tečaj za vodiče B kategorije

Za sve informacije kontaktirati predsjednika Komisije za vodiče PS FBiH
Šabić Husein – 061/579-605

Prijavu za tečaj za vodiče B kategorije – zimske ture možete preuzeti ovdje: Prijava