Rukovodstvo PS BiH

Rukovodstvo PS BiH

psbih-istaknuta

Predsjednik i potpredsjednici skupštine

Predsjednik

Ime i prezime Mjesto Email
Dragan Markelić Tuzla bedrag@gmail.com

 

Dopredsjednice

Ime i prezime Mjesto Email
Emsada Babić Bugojno emsa_bo@hotmail.com
Milica Marković Zenica merkant10@hotmail.com

Predsjednik i članovi upravnog odbora

Predsjednik i članovi upravnog odbora

Ime i prezime Mjesto Email
Zehrudin Isaković Banovići zehrudin.isakovic@gmail.com
Enes Kajmaković Travnik  upravacz@bih.net.ba
Zoran Šimić Kreševo pd.bitovnja.kresevo@tel.net.ba
Jasminka Hadžišehić Maglaj  jaca_jacika@hotmail.com
Armin Vatreš Olovo  armin.vatres@gmail.com
 Senada Husarić  Tuzla  senada.husaric@bhtelecom.ba
 Muhamed dr. Novalić  Gradačac  mustafa.novalic@hotmail.com
 Elvir Kazazović  Sarajevo kazovice@yahoo.com
 Jasenko Kapidžić Sarajevo  kapjasenko@gmail.com
Sead Ribić Konjic  info@pdborasnica.com
 Ermin Lipović  Bihać  lipa3@bih.net.ba

Nadzorni odbor i Sud časti

Nadzorni odbor

Eduard Jukić
Fatima Bajramović
Edina Hadžić

Sud časti

Anđelko Marić
Enver Beganović
Zakir Šogolj