Novosti

Novosti

POZIV ZA PRIJAVU ZA POLAGANJE ISPITA ZA VODIČA „A“ KATEGORIJE

20 Novembar u sekciji Novosti, Obavijest, Poziv, vodiči  

Komisija za vodiče PS FBiH 9. i 10. decembra 2017.godine organizuje ispiz za polaganje za vodiče pripravnike A kategorije na planinarskom domu “Pogorelica”. Ispitu mogu pristupiti svi vodiči pripravnici A kategorije koji ispunjavaju uslov za polaganje istog koji je propisan u Pravilniku za vodiče PS FBIH. Ispit se sastoji od tri dijela: pismeno , usmeno i praktično. Za ispit je poterbno ponijeti ličnu planinarsku opremu.

Pripravnici koji prijavljuju ispit dužni su poslati scan ili fotografiju: prijave za ispit, izvještaja vodiča sa odrađenih minimalno 5 tura od dana početka stažiranja ovjeren od strane matičnog PD-a, diplomu o završenom tečaju i fotografiju za izradu vodičke iskaznice/licence na mail komisije: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com .Orginale ponijeti sa sobom na ispit.

Prijavu možete preuzeti ovdje: Prijava za polaganje

Izvještaj možete preuzeti ovdje: Izvještaj za vodiče

Poslije uspješno položenog ispita, kandidati su dužni uplatiti 50,00 KM na račun PS FBIH br.: 140 102 113 000 5461 sa naznakom: značka za zvanje vodič. U cijenu je uračunata izrada vodičke značke i vodičke iskaznice/licence.

Uplata se može izvršiti jedino putem žiro računa!

Okupljanje kandidata je do 10 sati na pl.domu „Pogorelica“.

Troškove smještaja i ishrane snose kandidati lično. Cijena noćenja iznosi 10KM, u domu je moguće naručiti hranu, doručak 4 KM ručak 6 KM, ukoliko se kanidadati odluče za obrok potrebno uz prijavu navesti u mailu radi najave domaru.

Predsjednik Komisije za vodiče PS FBiH
Mirza Ažderović