Novosti

Novosti

POZIV ZA PRIJAVU KOORDINATORA ZA MLADE

19 Maj u sekciji Novosti, Obavijest, Poziv  

    Komisija za rad sa omladinom Planinarskog saveza FBiH

                                              POZIVA

planinarska društva/klubove za prijavu koordinatora za mlade

       u svako planinarsko društvo koje je članica PS FBiH

Komisija za rad sa omladinom Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine nastoji da pokrene sva pitanja vezana za mlade u planinarstvu, a ujedno i pruži uslove i kreira pravilnike koji će pružiti stabilnost Planinarskom savezu i poboljšati njegov rad. Nastojanjem da se afirmišu mladi da svoje slobodno vrijeme provode u prirodi, predivnim planinama Bosne i Hercegovine, a i da se bave svim ostalim usko vezanim sportovima za planinu, Komisija je odlučila da se u narednom periodu bazira na sljedeću aktivnost koja će poboljšati razvoj mladih u planinarskim društvima.

Komisija za rad sa omladinom PS FBiH pokrenula je incijativu za aktiviranjem Koordinatora za mlade u svakom planinarskom društvu koje je članica Planinarskog saveza FBiH gdje će navedeni koordinator uz djelovanje i saradnju sa Komisijom za rad sa omladinom težiti da razvija projekte koji će doprinjeti u segmentu pristupanja mladih u matično planinarsko društvo, a ujedno i djelovanju u istom.

Svako planinarsko društvo, nakon što izabere svog “Kordinatora za mlade”, obavezno je istog prijaviti Komisiji za rad sa omladinom na email amelselimovic@outlook.com ili kontaktirati predsjednika Komisije za rad sa omladinom 061 585 292 (Amel Selimović).

Na email obavezno dostaviti:

  1. Naziv planinarskog društva
  2. Ime i prezime koordinatora za mlade
  3. Napisati koju funkciju je obavljao u planinarskom društvu prije nove pozicije
  4. Kratki planinarski CV

NAPOMENA: Kordinator za mlade ne može biti osoba starija od 30 godina, mora biti član planinarskog društva koje predstavlja i preporuka je da je upoznata sa radom istog.

I na kraju, zahvaljujemo se na razumijevanju i nadamo se nadamo da će naš rad poboljšati Planinarski savez FBiH.

Hvala Vam !

Komisija za rad sa omladinom PS FBiH