Novosti

Novosti

Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija PS FBiH

16 April u sekciji Poziv  

Na osnovu odluke Upravnog odbora PS FBiH broj 83-04/18. donesene na 2. sjednici održanoj 14. 4. 2018. godine objavljujemo Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija PS FBiH. Predsjednike i članove komisija bira Upravni odbor na prijedlog udruženja članica Saveza na period od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora radi efikasnijeg rada i odnosa između Saveza i udruženja. Na osnovu člana 31. statuta Planinarskog saveza FBiH Upravni odbor poziva članice Saveza da dostave prijedloge kandidata za predsjednike i članove komisija za:

 1. 1. Akcije i pohodi
 2. 2. Vodiči
 3. 3. Planinarske staze
 4. 4. Gorska služba spašavanja
 5. 5. Alpinizam
 6. 6. Ekspedicije
 7. 7. Sportsko penjanje
 8. 8. Orijentacija
 9. 9. Turno i planinarsko skijanje
 10. 10. Planinski biciklizam
 11. 11. Speleologija
 12. 12. Planinarski objekti
 13. 13. Rad sa omladinom
 14. 14. Priznanja
 15. 15. Propaganda i marketing
 16. 16. Međunarodne veze
 17. 17. Statutarna i normativna djelatnost


PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:

 1. 1. Curriculum Vitae (CV) kandidata ili kraću biografiju u kojoj se ističe stručnost i  iskustvo kandidata relevantno za rad u komisiji za koju je kandidovan;
 2. 2. Kraće motivaciono pismo kandidata u kojem se ističu razlozi za učešće u radu komisija, te mogući doprinos kandidata u sveukupnom radu PS FBiH.

 

Rok za podnošenje prijava je 30. 4. 2018. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na e-mail: psbih1@bih.net.ba

OCJENA PRIJAVA
Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će Upravni odbor PS FBiH na narednoj Sjednici.