Novosti

Novosti

Poziv na Zbor vodiča 2018.

30 Mart u sekciji Poziv, vodiči  

Zbor vodiča je stručno – savjetodavano tijelo na kojem se okupljaju planinarski vodiči FBiH radi razmjene iskustava i razgovora po raznim temama od zajedničkog interesa. Zbor vodiča ujedno je prilika za druženje i upoznavanje vodiča iz svih krajeva FBiH. Zbor vodiča PS BiH/PS FBiH održava se svake godine a posljednji je održan na Rudoj Glavi u martu 2017.godine.

Odlukom Komisije za vodiče PS FBiH ove godine Zbor vodiča će se održati na području Gradačca u Planinarskom domu „Jasenica“, PD Gradina – Gradačac i u dane 21.-22.04.2018. godine sa početkom u 11.00 h, a završetak 22.04.2018.godine u 15.00 sati

PLAN AKTIVNOSTI ZBORA :

Subota 21.04.2018.god.

 • 11:00 h – Okupljanje učesnika u planinarskom domu „Jasenica“
 • 11:30 h – Pozdravni govor predsjednika komisije za vodiče PS FBiH i predsjednika PS FBiH
 • 12:00 h – Otvaranje zbora, usvajanje dnevnog reda
 • Prijedlog dnevnog reda:
 1.      1. Izvještaj o radu Komisije za vodiče u protekloj godini
 2.      2. Prezentacija Plan rada i aktivnosti za 2018.g.
 3.      3. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o vodičima
 4.      4. Razno
  • 14:00 h – Pauza za ručak i fakultativne aktivnosti
  • 15:00 – 17:00 h –) Predavanje – korištenje GPS i mobilnih navigacija
  • 17:00 – 19:00 h – Izlet na Banderu (obilazak spomenika)

 

Nedjelja 22.04.2018.god.

 • 08:00 h – Doručak
 • 09:00 h – Vježba Prve pomoći
 • 11:00 h – Promocija Instruktora za vodiče i dodjela znački sa licencama vodičima za period Mart 2018.g. – Mart 2020.g., podjela diploma vodičima B kategorije sa tečaja odžanog u martu 2018.
 • 12:00 h – Zatvaranje zbora
 • 13:00 h – Obilazak znametosti grada Gradačca

 

Napomena: Svi učesnici snose samostalno snose troškove dolaska, boravka i smještaja tokom zbora. U domu ima ograničen broj na 60 ležajeva tako da je potrebno prijaviti svoj dolazak. U domu ima električna energija i voda.

 • – Cijena noćenja 10 KM (konvertibilnih maraka)
 • – Boravišna taksa 1 KM
 • – Upotreba posteljine 2 KM
 • – Hranu i piće je moguće naručiti u domu ili iz ruksaka.

Do doma se dolazi asfaltiranom cestom pravcem: Gradačac – Rajska – Jasenica.

Prijave za dolazak na Zbor poslati najkasnije do 16.aprila 2018. na e-mail: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com

Predsjednik Komisije za vodiče
Mirza Ažderović