Novosti

Novosti

Poziv na učešće u memorijalnom pohodu “BUDUKINA STAZA 18”

12 Oktobar u sekciji Novosti, Poziv  

Pozivamo vas na učešće u memorijalnom pohodu “BUDUKINA STAZA 18” koji će se održati   20/21. oktobra 2018. godine

PROGRAM POHODA
– 08,00 – 08,30 okupljanje i prijava učesnika ispred Tržnog   centra “KONZUM”
– 08,30 – 12,30 Pohod maršrutom: Stari Grad – Bukovica – Carine
– 13,00     ručak na Carinama
– 14,00 – 17,00 Povratak : Carine – Konjska – Travnik
ili       Carine – Konjska – Devećani (za učesnike pohoda koji ostaju na prenoćištu)
–  18,00   Planinarsko veče (za učesnike pohoda koji   prijavljuju prenoćište na Devećenima)

NAPOMENA : Učesnici trebaju ponijeti lični pribor za jelo i vreće za spavanje ( za učesnike koji produžavaju boravak na Devećanima). Pohod je jednodnevni, ali PD “Vlašić” organizira druženje planinarsko veče 20. oktobra u planinarskom domu “Jusuf Pečenković”. Zbog ograničenih smještajnih kapaciteta doma potrebno je prijave učesnika koji će prenoćiti na Devećanima poslati najkasnije do 18. oktobra 2018.

Za dodatne informacije molimo obratiti se na telefon 061 – 647 – 543 Suada Zukić, 061 085 -289 Enver Migalo i 061 826 705 Mirza Ažderović