Novosti

Novosti

Poziv na tečaj za vodiče B kategorije – zimske ture

23 Januar u sekciji Novosti, Obavijest, Poziv, vodiči, Zimski tečaj  

Komisija za vodiče PS FBIH organizuje tečaj za vodiče B kategorije – zimske ture. Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost, dužni su popuniti obrazac (Prijava za tečaj) na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje B kategorije za koji apliciraju, a o čemu će biti obaviješteni odmah nakon prijema aplikacije. Aplikacija mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva. Broj mjesta je ograničen!

Aplikacije se zaprimaju do 1.3.2018. godine nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Osnovni uslovi za prijavu na tečaj za vodiče B kategorije su:
– Navršenih 18 godina,
– Završena srednja škola,
– Članstvo u društvu ili klubu koji je član PS FBiH,
– 3 (tri) godine aktivnog djelovanja u planinarenju (kopirana čl.iskaznica P.D. sa ovjerenim godinama članstva),
– Dobro zdravstveno stanje,
– Sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura za B kategoriju – zimsko vođenje.

Posebni uslovi za prijavu na tečaj za vodiče B kategorije su:
– Važeća A kategorija (obavezno navesti broj značke u prijavi)

Aplikacija se može podnijeti na email: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com

Ili poštom na adresu PS FBIH: Mula Mustafe Bašeskije br.63 – TC Nove Daire, 71000 Sarajevo

Tečaj će se provesti u dva vikenda 10. i 11.3.2018. i 17. i 18.3.2018. godine, na planinama u BiH.

Cijena tečaja za B kategoriju iznosi 150,00 KM.

U cijenu je uračunata teorijska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen tečaj za one koji polože završni ispit.

Napomena: Troškove prevoza, noćenja i ishrane na domovima kandidati snose sami.

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:

Račun: 1401021130005461– Sberbank BH d.d. Sarajevo
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za tečaj za vodiče B kategorije

Za sve informacije kontaktirati predsjednika Komisije za vodiče PS FBiH Mirza Ažderović 061/ 826-705