Novosti

Novosti
1

Poziv na svečano otvorenje planinarskog skloništa na planini Maglić

13 Novembar u sekciji Novosti, Obavijest, Poziv  

Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Planinarski savez će svečano otvoriti planinarsko sklonište (bivak) na planini Maglić.
Pozivamo planinare iz cijele Bosne i Hercegovine da dođu 25. novembra 2018. u 12 sati na Hadžića ravan i uveličaju ovu svečanost.
Svečanosti otvaranja objekta prisustvovat će predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predstavnici općine Goražde, Nacionalnog parka Sutjeska, PK Goražde-Maglić i Planinarskog saveza.

Projekat BH-BIVAK
Planinarski savez planira izgraditi mrežu sigurnih skloništa (bivaka) za posjetitelje kako bi boravak na bosanskohercegovačkim planinama učinili ne samo lijepim nego sigurnim i ugodnim. Cilj je izgradnjom bivaka podsticati razvoj planinskog turizma. Bivak je planinarsko sklonište koje se nalazi visoko u planini i neprekidno je otvoreno za planinare, ali i ostale posjetitelje. Glavna mu je namjena pružiti utočište i prenoćište planinarima u otežanim vremenskim uslovima ili kad se ne mogu sigurno spustiti u dolinu. Bivak se postavlja na lokacijama gdje nema planinarskih domova i drugih sličnih objekata, što mu daje posebnu vrijednost. Prvo sklonište u sklopu projekta BH-BIVAK je izgrađeno na Magliću, najvišoj planini Bosne i Hercegovine. Sredstva za izgradnju bivka je obezbijedilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a u skladu sa strategijom razvoja turizma koja je usvojena na nivou Federacije BiH.