Novosti

Novosti
logo psfbih 1892_istaknut

Poziv na seminar za kandidate za vodiče instruktore

07 August u sekciji Poziv  

Komisija za vodiče PS FBIH organizuje seminar za kandidate za vodiče instruktore. Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost, dužni su popuniti obrazac prijave i izjavu o zdravstvenom stanju. Napomena: Prijava mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.

Prijavu za seminar možete preuzeti ovdje: PRIJAVA

Izjavu o zdravstvenom stanju možete preuzeti ovdje: IZJAVA

Seminar će se održati u nedjelju 2. 9. 2018. godine u planinarskoj kući ” IGMAN ” Malo Polje.

Cijena seminara iznosi 50,00KM.

U cijenu je uračunata teorijska i praktična nastava, radni materijali i certifikat za uspješno završen seminar.

Seminar je obavezan za sve kandidate, uključujući i kandidate u procesu pripravništva. Po završenom seminaru kandidati za vodiče instruktore se upućuju u pripravništvo.

Napomena: Troškove prevoza i ishrane kandidati snose sami.

Osnovni uslovi za prijavu za seminar su:

  • – Navršenih 21 godinu,
  • – Najmanje IV stepen obrazovanja, najmanje,
  • – Minimalno tri navršene godine od sticanja A kategorije, uz redovnu godišnju ovjeru,
  • – Posjedovanje zvanja i licence vodiča A i B kategorija PS FBiH,
  • – Članstvo u društvu ili klubu PS FBIH,
  • – Dobro zdravstveno stanje,
  • – Preporuku jednog instruktora koji ima važeću licencu,
  • – Preporuku matičnog planinarskog društva, člana PS FBIH
  • – Poznavanje stranog jezika, nije elimitorni faktor

 

Prijavu i izvjavu dostaviti na email: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com

Nakon pregledane i odobrene prijave kandidati mogu iznos od 50,00 KM uplatiti na račun saveza:

Račun: 1401021130005461– Sberbank BH d.d. Sarajevo Primaoc: Planinarski savez FBiH Svrha: Uplata za seminar za vodiče instruktore

Za sve informacije kontaktirati predsjednika Komisije za vodiče PS FBiH Šabić Husein – 061/579-605.