Novosti

Novosti

POZIV NA IZVJEŠTAJNO-IZBORNU SKUPŠTINU PLANINARSKOG SAVEZA FBIH I BIH

16 Mart u sekciji Obavijest, Poziv  

Pozivamo sve članice Saveza (planinarska društva i klubove) na izvještajno-izbornu Skupštinu PS FBiH i PS BiH koja će se održati 31.3.2018. godine u Visokom u Kulturnom centru u Prijekom sa početkom u 11 časova.
Materijali za Skupštinu su poslani na elektronske adrese članica Saveza.

Ukoliko neka članica nije dobila materijale molimo da kontaktira kancelariju Saveza. (Tel: 033/555 – 686; 061/821-855 email: psbih1@bih.net.ba)