Novosti

Novosti

Ponovljeni poziv za prijavu kandidata za izbor Suda časti PS FBiH

05 Mart u sekciji Obavijest, Poziv  

Poštovani članovi Saveza,

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za Sud časti PS FBiH, Upravni odbor PS FBiH je na 30. sjednici donio odluku o ponovljenom pozivu za prijavu kandidata za izbor članova Suda časti PS FBiH.

Izvještajno – izborna Skupština Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine održat će se u 31.3.2018. godine u Visokom.

U ponovljenom pozivu sve članice mogu da šalju prijave isključivo za izbor:

–  Predsjednika i dva člana Suda časti PS FBiH

PRIJAVE

Uvid u pristigle prijave na Poziv vršit će Upravni odbor PS FBiH, a konačnu Odluku donose delegati glasanjem na Skupštini, a na osnovu Poslovnika o radu Skupštine PS FBiH.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi na obrascu prijave kandidata.

Obrazac možete preuzeti ovdje: OBRAZAC

Prijave se dostavljaju isključivo elektronski putem!

Rok za podnošenje prijava je 10.3.2018. godine. Naknadne prijave se neće razmatrati!