Novosti

Novosti
logo psfbih 1892_istaknut

Ponovljeni poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija PS FBiH

14 Juni u sekciji Poziv  

Na osnovu odluke Upravnog odbora PS FBiH donesene na 3. sjednici održanoj 19. 5. 2018. godine ponavlja se Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija PS FBiH koje nisu formirane. Predsjednike i članove komisija bira Upravni odbor na prijedlog udruženja članica Saveza na period od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora radi efikasnijeg rada i odnosa između Saveza i udruženja. Na osnovu člana 31. statuta Planinarskog saveza FBiH Upravni odbor poziva članice Saveza da dostave prijedloge kandidata za predsjednike i članove komisija za:

 1. 1. Akcije i pohodi
 2. 2. Gorska služba spašavanja
 3. 3. Alpinizam
 4. 4. Ekspedicije
 5. 5. Turno i planinarsko skijanje
 6. 6. Planinski biciklizam
 7. 7. Speleologija
 8. 8. Planinarski objekti
 9. 9. Priznanja
 10. 10. Propaganda i marketing
 11. 11. Međunarodne veze

 

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:

 1. 1. Curriculum Vitae (CV) kandidata ili kraću biografiju u kojoj se ističe stručnost i  iskustvo kandidata relevantno za rad u komisiji za koju je kandidovan;
 2. 2. Kraće motivaciono pismo kandidata u kojem se ističu razlozi za učešće u radu komisija, te mogući doprinos kandidata u sveukupnom radu PS FBiH.
 3. 3. Obrazac za prijave u komisije PS FBiH

Obrazac možete preuzeti ovdje: Obrazac za prijave u komisije PS FBiH

Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na e-mail: psbih1@bih.net.ba

OCJENA PRIJAVA

Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će Upravni odbor PS FBiH.

Napomena: Poziv je otvoren do izbora svih komisija.