Novosti

Novosti
20180911_152315

Planinarstvo u osnovnim školama

12 Septembar u sekciji Novosti, Obavijest, Poziv  

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović posjetio je Planinarski savez i predstavio projekat Ministarstva koji uvodi planinarenje za učenike sedmog razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Ovim projektom Kanton Sarajevo postaje prvi u regionu koji uvodi planinarstvo u redovno obrazovanje kao izvanučioničku nastavu. Posebno je značajno da su ovim projektom stvoreni uslovi da licencirani planinarski vodiči i planinarski učitelji PS FBiH mogu biti stručni saradnici u realizaciji planinarske škole koja se izvodi u sklopu trećeg časa tjelesnog odgoja za učenike sedmih razreda osnovne škole.

Predsjednik Saveza Ermin Lipović zahvalio se ministru na prepoznavanju značaja planinarenja za mlade, ali i posvećenosti da se uvede planinarstvo u osnovno obrazovanje. Predsjednik Lipović je ponudio pomoć u projektu angažavanjem planinarskih vodiča i učitelja planinarstva tokom izleta za učenike.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane licencirane planinarske vodiče i učitelje planinarstva da dođu na prezentaciju „ Planinarenje za učenike VII razreda osnovne škole u Kantonu Sarajevo“ koja će se održati u ponedjeljak 17. septembara 2018. godine u 19,30 sati u Srednjoj elektrotehničkoj školi na adresi Safeta Zajke br. 2. u Sarajevu. Tom prilikom zainteresirani će dobiti više informacija o načinu realizacije škole, kao i o tome koji su konkretni zadaci planinarskih vodiča i planinarskih učitelja koji se odluče na stručni angažman u obrazovnom procesu učenika kroz realizaciju osnovne planinarske škole.

Prijave slati na e-mail: psbih1@bih.net.ba