Novosti

Novosti
Staze sve

Nova staza PD Poštar Zenica

23 April u sekciji Obavijest  

Nova staza nastala zalaganjem članova PD „Poštar“ Zenica otvorena je 14.04.2018. godine. Staza nazvana „15. April“ kreće sa željezničke stanice Kakanj, dužine je 13 km i završava na domu Jedinci na Humu. Za obilazak ove staze potrebno je 5 sati sa odmorima.

Prikaz staze „15. April“, kao i ostalih pripadajućih staza možete naći u planinarskom domu Jedinci. Dom Jedinci ima i 4 obilježene rekreaciono-edukativne staze tzv. „šetnice“ u dužini od 700 m do 3 km što vam omogućava aktivan odmor po vlastitom izboru.

Kretanje po planinama je ugodno, ukoliko je i sigurno. Tu potrebnu dozu sigurnosti daje nam dobro obilježena staza kojom se krećemo. Sve je više posjetitelja prirode  ali je mali broj onih koji obilježavajući staze ćine da prirodu doživimo u punoj ljepoti, uživanju i rasterećenju.

Dođite da zajedno uživamo u ljepotama novih izazova u prirodi.

PD Poštar Zenica