Novosti

Novosti
logo psfbih 1892_istaknut

Javni poziv za podnošenje prijava za izgradnju planinarskih skloništa (bivaka) Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

22 Maj u sekciji Poziv  

Uvodne napomene

Poziv za podnošenje prijava je aktivnost Planinarskog saveza FBiH koji se finansira iz sredstava Planinarskog saveza FBiH u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, a u skladu sa strategijom razvoja turizma koja je usvojena na nivou Federacije BiH.

Planinarski savez želi izgraditi mrežu sigurnih skloništa za posjetitelje kako bi boravak na bosanskohercegovačkim planinama učinili ne samo lijepim nego sigurnim i ugodnim. Cilj je izgradnjom bivaka podsticati razvoj ekološki prihvatljivog planinskog turizma pa će se i objekti graditi ekološki prihvatljivim materijalima. Bivak je planinarsko sklonište koje se nalazi visoko u planini i neprekidno je otvoreno za planinare, ali i ostale posjetitelje. Glavna mu je namjena pružiti utočište i prenoćište planinarima u otežanim vremenskim uslovima ili kad se ne mogu sigurno spustiti u dolinu. Bivak se postavlja na lokacijama gdje nema planinarskih domova i drugih sličnih objekata, što mu daje posebnu vrijednost.

Ciljevi javnog poziva i projektni zadatak

Javni poziv za za podnošenje prijava za izgradnju planinarskih skloništa (bivaka) ima za cilj dodatno poboljšanje planinarskih smještajnih kvaliteta i kapaciteta na području Federacije Bosne i Hercegovine koji se nalaze u sistemu Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Objekti se grade prije svega vodeći računa o ekološko prihvatljivim materijalima i na mjestima određenim od Planinarskog saveza sa mogućnosti odstupanja uz prethodno odobrenje Saveza. Predviđene su sljedeće lokacije:

1. Planina Prenj (43°33'35.30”N, 17°50'29.40”E)

2. Planina Velež (43°19'54.87”N, 18° 1'10.60”E)

3. Planina Osječenica (44°30'58.11”N, 16°15'19.75”E)

4. Planina Čvrsnica (43° 36’ 16.2”N, 17° 36’ 47.4” E)

5. Planina Visočica (43°34'43.60”N, 18°11'50.46”E)

Materijal i sve troškove za izgradnju bivaka obezbjeđuje Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine. Transport materijala do lokacije za gradnju kao i izgradnju samog bivka izvodi planinarsko društvo/klub koje dostavi najjeftiniju ponudu po javnom pozivu.

Napomena: Nakon izgradnje objekat će pravno pripadati Planinarskom savezu FBiH, a planinarsko društvo/klub koje je izgradilo objekat će preuzeti pravo na korištenje i održavanje bivaka na period od pet godina uz mogućnost i prednost u produženju ugovora (na zahtjev društva/kluba, a uz saglasnost Saveza).

Javni poziv možete preuzeti ovdje: Javni poziv za izgranju bivaka

Arhitektonsko građevinski projekt možete preuzeti ovdje: Arhitektonsko građevinski projekt