Novosti

Novosti

Izvještaj: Treći vikend ljetne škole alpinizma na Magliću

03 Oktobar u sekciji alpinizam, Izvještaj, Novosti  

Proteklog vikenda je ljetna škola alpinizma PS FBiH boravila na Maglicu. Uveličala je veliki jubilej, 125 godina organiziranog planinarstva u BiH. Ono što su sa svojim instruktorima i asistentima tečajci predhodna dva vikenda naučili primijenili su ispenjavši smjer J-Z jaruga koji izlazi na sam vrh Maglića. Po njihovim željama povratak u dolinu je bio na tri različite strane. Ovom prilikom tečajci su upoznati sa historijatom uspona u stjenama Maglića, ljeti i zimi,te opasnostima i bivakiranju u visokim B-H planinama.